Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

invisible-twelve
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
Reposted bySenyiafemme-fatalszkodadzinska

February 19 2018

invisible-twelve
1568 974f 500

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viaconieco conieco
invisible-twelve
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamrdrunkteen mrdrunkteen
invisible-twelve

Foolish girl,

You turn away from the world because you believe the mistakes you have made are tattooed all over your body and that is all the world can see; marks of shame you cannot wipe clean no matter how many years you scrub your skin until no more blood can seep from your pores still stained with filth and sin.

You turn away from the world because you believe you are defined by your past, by the choices you made when there were no other choices; that you are bound to the girl you once were by the invisible ropes still tied around your hands and feet, held in place by words of shame that will never deliver you from their grasp.

You turn away from the world because you believe you are not deserving to hold your head high and look it in the eye; that you carry a scarlet letter upon your forehead that will blind those who dare to look your way, and you cannot stand to see the way they turn their face from your tainted humanity.

You forget, foolish girl.

You forget what you have survived.

You forget you fought alone against the world when your hands were too small to defeat the weight of it, and so you took it on as your own even though it almost crushed you.

You forget you were betrayed by those who should have protected you and so you barricaded yourself behind hard edges and sharp corners and promised to never trust or need another again.

You forget the way love was shown as abuse and abuse was shown as love and the shame you were forced to carry because of the way you longed to be loved even when that looked like abuse.

You forget you sat alone in a room filled with despair as your hands shook and blood trailed down your wrist and in that moment when you could have chosen death, you chose life.

You forget you have every reason to be hard, but you choose to remain soft. You have every reason to hate, but you choose to show mercy. You have every reason to cast judgment, but you choose to speak grace. You have every reason to f*ck this world the way it has f*cked you, but you choose to heal it instead.

You forget you have survived what most people never could.

Foolish girl, you are not foolish at all.

You are a warrior.

You are strength. You are bravery. You are courage. You are hope. You are light. You are truth. You are love. You are survival. You are kindness. You are wisdom. You are redemption. You are transformation. You are revolution.

And most of all, you are worthy.

To love, and to be loved.

You just need to believe it.

— Kathy Parker
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaweruskowa weruskowa
invisible-twelve
2175 815b 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
invisible-twelve
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
invisible-twelve
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet

December 26 2017

invisible-twelve
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
8040 46eb 500
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisible-twelve
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaconieco conieco
5278 4148 500
Reposted fromkattrina kattrina viaajmaga ajmaga
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
4661 fa80
1494 825e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaajmaga ajmaga
invisible-twelve
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisible-twelve
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
invisible-twelve
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

December 21 2017

invisible-twelve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl