Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

invisible-twelve
5220 39e2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapoppyseed poppyseed
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Reposted frommakswilczur makswilczur viatereseek tereseek
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaameliabjorn ameliabjorn
5099 921c 500

холодно

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaameliabjorn ameliabjorn
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viajustfeel justfeel
invisible-twelve
6766 9322
Reposted fromisolation isolation viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
3114 67ec

August 08 2017

invisible-twelve
invisible-twelve

July 08 2017

invisible-twelve
Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajustfeel justfeel
invisible-twelve
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viajustfeel justfeel

August 12 2017

invisible-twelve
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
3114 67ec

August 08 2017

invisible-twelve
invisible-twelve

July 08 2017

invisible-twelve
Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl