Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

invisible-twelve
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaeternaljourney eternaljourney
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viascorpix scorpix
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaconieco conieco
invisible-twelve
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viaconieco conieco
invisible-twelve
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaclerii clerii
invisible-twelve
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaconieco conieco

August 12 2017

invisible-twelve
5220 39e2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapoppyseed poppyseed
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaameliabjorn ameliabjorn
5099 921c 500

холодно

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaameliabjorn ameliabjorn
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viajustfeel justfeel
invisible-twelve
6766 9322
Reposted fromisolation isolation viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaeternaljourney eternaljourney
invisible-twelve
3114 67ec

August 08 2017

invisible-twelve
invisible-twelve

July 08 2017

invisible-twelve
Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajustfeel justfeel
invisible-twelve
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl