Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

invisible-twelve
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamayamar mayamar
invisible-twelve
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamayamar mayamar
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamayamar mayamar
invisible-twelve
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaszarakoszula szarakoszula
9416 b47b 500
invisible-twelve
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viaszarakoszula szarakoszula
2050 2946 500
Reposted fromtron tron viaszarakoszula szarakoszula
invisible-twelve
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
invisible-twelve

March 11 2017

invisible-twelve
8931 1158
invisible-twelve
4237 4350
5810 95b9

inspodior:

I N S P O D I O R

invisible-twelve
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaankaottak94 ankaottak94
invisible-twelve
3672 e457
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
invisible-twelve
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
invisible-twelve
3667 420c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
invisible-twelve
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viayourhabit yourhabit
invisible-twelve
8903 99cc
invisible-twelve
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl